Členové

Home / Členové

PhDr. Josef Šebesta, Ph.D.PhDr. Josef Šebesta, Ph.D. – sbormistr

Vystudoval na Pražské konzervatoři hru na pozoun, na Filosofické fakultě University Karlovy pak hudební vědu. Třicet let působil v Hudbě hradní stráže a Policie ČR, od počátku školního roku 2010-2011 vede pěveckou třídu v Základní umělecké škole Mšeno. V průběhu deseti let získal se svými žáky řadu ocenění na dětských pěveckých soutěžích, například dvě první místa na Dětské pěvecké soutěži Josefa Křičky, dvě druhá místa na Písňové soutěži Bohuslava Martinů v Praze, dvě třetí místa na Duškově pěvecké soutěži v Praze, vícekrát získali jeho žáci Cenu dětské opery Praha.

Na podzim roku 2018, když vprostřed léta nečekaně zemřel zakládající člen Intermezza a jeho první sbormistr Karel Horňák, byl Josef Šebesta zvolen do uměleckého čela sboru.

Mgr. Dana Mejsnarová – předsedkyně spolku

Magda Janoušková, Dana Mejsnarová, Jana Stritzková, Jana Šebestová, Helena Vojtěchovská – Výbor

Libuše Betáková, Zuzana Víznerová – Kontrolní komise

 

 

Soprán

Černá Eva

Doležalová Andrea
Eliášová Dana
Janoušková Magda
Kašparová Anna
Kohoutová Romana
Marcolová Hana
Mejsnarová Dana
Petrovičová Jana
Šamanová Vlasta
Vojtěchovská Helena

Alt

Betáková Libuše

Hakenová Petra
Hospodková Marie
Pokorná Kristina
Lakomá Petra
Stritzková Jana

Šebestová Jana
Víznerová Zuzana

Tenor

Chmelařová Eva
Špetláková Jitka
Jíra Miloš
Šebesta Ondřej

Bas

Maincl Josef

Petržilka Ivan
Šebesta Josef
Šebesta Pavel